Back to stores

Dressmann Fornebu

Fornebu S


Snarøyveien 55
1364 Fornebu

Tlf: +47 22 31 81 15

Opening hours

Mon-Fri10:00 - 20:00Sat09:00 - 18:00SunClosed

Dressmann / Dressmann 2XL-9XL

Dressmann, DRESSMANN