Kestävä kehitys – Dressmann

Dressmann on osa Varner-konsernia, jonka osana se on ollut vuodesta 1967. Tämä tuo mukanaan arvoja ja vastuita, jotka ottavat huomioon ympäristön, ja ihmiset tuotannon takana.

Kollegamme Shubnam ja Jibon ovat ottaneet nämä kuvat. Shubnam on QA-spesialisti konttorillamme Delhissä, Intiassa, ja hän töksentelee tuotteidemme laaduntarkastuksen parissa. Jibon on CSR-spesialisti konttorillamme Dhakassa, Bhangladeshissa. Hän matkustaa tekemässä tehdastarkastuksia varmistaakseen turvalliset työolosuhteet.

 

Osa Varneria

Varner on yksi pohjoismaiden suurimmista muotikonserneista, ja toiminnan keskiössä on kestävä kehitys.

Varnerilla on omia työntekijöitä, jotka erikoistuvat yritysten yhteiskuntavastuuseen, sekä kestävyyteen, laaduntarkistukseen ja tuoteturvallisuuteen.

Kestävän kehityksen parissa työskentely tarkoittaa, että Varner kantaa vastuuta ilmastosta ja ympäristöstä, ihmisistä sekä kuluttajista. Tämä tehdään sijoittamalla kestävämpiin materiaaleihin, toimitusketjujen seurannalla, ja työskentelemällä kohti kiertotaloutta.

 

Sinulle asiakkaana

Osana Varneria, Dressmann on osa yhteisöä, joka työskentelee kestävämmän tekstiiliteollisuuden puolesta.

Työskentelemme jatkuvasti kehittääksemme tuotteita ja malleja, jotka on valmistettu laadukkaista ja kestävistä materiaaleista. Tällä pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme hyviä vaihtoehtoja.

Merkitsemme tuotteemme selkeästi myymälöissä ja verkkokaupassa, jotta sinä saisit mahdollisimman hyvin tietoa tuotteista, jotta pystyt tekemään valinnan, joka on hyvä sinulle ja kaikille, jotka osallistuvat toimitusketjuun.

Sertifioinnit

Yksi keskeisistä arvoistamme on Responsible, eli vastuullinen. Tämä näkyy esimerkiksi aktiivisessa työskentelyssämme kolmen sertifioidun standardin kanssa. Tämä auttaa meitä pitämään lupauksemme liittyen tuotantoon, toimitusketjuihin, työntekijöihin, eläinten suojeluun, ilmastoon ja ympäristöön.

Fairtrade

Dressmann on työskennelyt Fairtrade:n kanssa vuodesta 2017, ja meistä tuli maailman suurin muotitoimija Fairtrade-puuvillan parissa vuonna 2018.

Fairtrade varmistaa, että voimme luottaa vastuullisuuden painotukseen jäljitettävyydessä, sekä ympäristöllisissä, sosiaalisissa ja taloudellisissa aspekteissa. Työskentelemällä Fairtade:n kanssa, Dressmann edistää vastuullisempia ostokäytäntöjä. Fairtrade:sta on myös tullut yksi tärkeimmistä standardeistamme. Dressmann on sitoutunut varmistamaan, että kaikki ostamamme puuvilla vuonna 2025 tulee vastuullisilta tuottajilta. Kyseinen puuvilla voi olla Fairtrade, ekologisesti viljeltyä puuvillaa, Better Cotton -puuvillaa, tai kierrätettyä puuvillaa.

Global Organic Textile Standrad (GOTS)

GOTS on maailman johtava tekstiilituotantostandardi orgaanisille kuiduille. Tämä käsittää sekä ympäristöllisiä että sosiaalisia kriteerejä, joita tuetaan koko tuotantoketjun riippumattomalla sertifioinnilla.
Orgaaniset kuidut ovat luonnonkuituja, joita kasvatetaan ilman synteettisiä torjunta-aineita ja GMO-tekijöitä (geneettisesti muunneltu organismi) ekologisen maanviljelyn periaatteita noudattaen.
Kaikkien GOTS-tuotteiden parissa työskentelevien käsittely-yksiköiden tulee osoittaa toimivansa ympäristöjohtamisen käytäntöjen mukaisesti, sisältäen energian ja vedenkulutuksen seurannan, ympäristölle vaarallisten kemikaalien ja aineiden kieltämisen ja jätevedenpuhdistuksen.
GOTS asettaa sosiaalisia vaatimuksia kuten: järjestäytymisvapaus, työehtosopimusneuvottelut, palkkaus, terveydelle turvalliset työolot, työaika ja syrjintä.

Responsible Down Standard (RDS)

Responsible Down Standard on tärkeä eläinsuojelustandardi, jota Dressmann noudattaa. Jos löydät sinivalkoisen logon vaatteistamme, on vaate käsissäsi valmistettu RDS:än asettamilla standardeilla. RDS on tärkeä sertifiointi, joka palkitsee ja vaikuttaa untuva- ja höyhenteollisuutta käytäntöihin, jotka noudattavat ankkojen ja hanhien inhimillistä kohtelua.

Tämä standardi varmistaa myös, että untuva ja höyhenet tulevat eläimiltä, joita on hoidettu hyvin, ja jotka eivät ole kokeneet väärinkäyttöä.

Tämä kuva on Shubnamin, QA-spesialistimme ottama. Kuva on otettu yhdellä yhteistyö tehtaallamme.

 

Tuotannon ja toimittajien seuranta

 

Tuotantomaat

Dressmann valmistaa vaatteita useilla alueilla, kuten Kiinassa, Intiassa, Bangladeshissa ja Turkissa. Varnerilla on alueilla paikalliset konttorit varmistaaksemme ratkaisevan läsnäolon ja osaamisen liittyen toimitusketjun työntekijöihin. Jokaisella konttorilla on myös oma CSR-spesialisti, joka erikoistuu yritysten sosiaaliseen vastuuseen.

 

Toimittajien seuranta

Tuotantomme perusta on ihmisten arvostus, eli työntekijät ja heidän oikeutensa. Valvoaksemme oikeuksien toteutumista, olemme luoneet ohjeet tuotanto- ja toimitusyhteistyötä varten. Ohjeet perustuvat kaikkien hyviin työoloihin, sekä työntekijöiden oikeuksien noudattamiseen. Ennen kuin toimittaja voi osallistua Varnerin ja Dressmannin tuotantoon, tulee näiden ehtojen täyttyä.

Varmistaaksemme tämän suoritamme riskiarviointia. Arvioimme riskialueita toimitusketjussa, ja teemme tämän jälkeen mittavan arvion tehdasoloista. Tämä tapahtuu tarkastusten ja vierailujen kautta, jotka ovat osa kiertävää mallia, mikä tarkoittaa, että seuranta on osa jatkuvaa työskentelyä.

 

Toimittajien seuranta käytännössä

Lyhyesti toimittajien seuranta tapahtuu seuraavasti:

  • Varnerin omat CSR-spesialistit ovat vastuussa seurannasta. He tekevät käyntejä sekä sovitusti että odottamatta.
  • Vierailujen aikana he tarkastavat tehtaiden työolot tarkastamalla itse tehtaan sekä sen turvallisuuden. He tapaavat työntekijöitä, tekevät haastatteluja ja tarkastavat asiaankuuluvia asiakirjoja.
  • Mikäli tarkastusten aikana löytyy parannettavaa, hoitavat CSR-spesialistit parannuksien seurannan.

 

Tehtaiden avoimuus

Edistääksemme läpinäkyvyyttä, ja näyttääksemme kuinka tärkeitä tuotantomarkkinat ja toimittajien seuranta ovat Varnerille ja Dressmannille, olemme merkinneet kaikki tuotteet verkkokaupassa niiden tuotannosta vastanneella tehtaalla. Kaikki yhteistyötehtaamme ovat avoimesti saatavilla The Open Apparel Registry:n sivuilla: Open Apparel Registry

Tämä kuva on CSR-spesialistimme Jibonin ottama. Kuva on otettu yhteistyötehtaallamme Bangladeshissa.

 

Ihmisoikeudet ja työntekijöiden oikeudet

Alamme riskialueet toimivat perustana Varnerin toimintatavoille toimitusketjujemme ihmisten suojelussa. Painotuksemme perustuvat riskianalyyseihin maista, alueista, raaka-aineiden hyödyntämisestä ja tuotantoprosesseista.

 

Oikeus järjestäytyä ammattiliittoon

Tämä mahdollistaa oikeudenmukaisen dialogin ja neuvottelut työntekijöiden, johdon, viranomaisten ja yritysten välillä.

 

Terveys ja turvallisuus

Tämä on todella tärkeää, sillä vaateteollisuus on suurelta osin riippuvainen fyysisestä työstä, koneiden käytöstä, kemikaaleista ja tuotannosta alueilla, joiden rakennusturvallisuus on epävarmaa. Varner seuraa tarkkoja rutiineja varmistaakseen turvallisuuden, mm. turvalliset rakennukset, hätäuloskäynnit ja suojavarusteet. Säännölliset vierailut ja tarkastukset ovat osa rutiineja, näihin kuuluvat myös tehdastyöntekijöiden asiaankuuluvat terveys- ja turvallisuuskurssit. Varner allekirjoitti myös Accord-sopimukset Rana Plaza-onnettomuuden jälkeen vuonna 2013. Kyseessä on tärkeä sopimus yritysten ja kansainvälisten organisaatioiden välillä, jolla ylläpidetään turvallisia työpaikkoja tekstiiliteollisuudessa. Päivitetty sopimus allekirjoitettiin vuonna 2021.

 

Hyvät palkkakäytännöt ja palkkataso

Hyvä palkkakäytäntö ja palkkataso on tärkeä työntekijöiden oikeus. Varner pitää säännöllisesti huolen siitä, että palkkasopimukset dokumentoidaan suhteessa palkkatyöhön, mutta alempana toimitusketjuissa on kuitenkin riskinä liian matalat palkat. Varner vaatii, että kaikki tehtaat maksavat ainakin minimipalkan, ja monella toimittajista palkat ylittävät tämän tason. Olemme kuitenkin tietoisia, että meidän täytyy tehdä enemmän nostaaksemme tätä tasoa entisestään.

 

Työsopimukset

Kaikki työehdot tulee virallistaa työsopimuksilla, jotka mm. tarkentavat palkat ja työajat. Ehkäistäksemme painostettua ylityötä, keskitymme Varnerilla vastuullisiin ostokäytäntöihin. Sisäänostajillemme järjestetään kursseja aiheesta, jonka lisäksi teemme toimitustutkimuksia ylläpitääksemme työaikoja ja työoloja.

 

Työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu

Tämä on sopimuksenmukaista, ja Varner vaatii, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti, riippumatta sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, taustasta, etnisyydestä, poliittisesta sidonnaisuudesta tai uskonnosta. Toimittajiemme tulee myös noudattaa näitä ehtoja, ja toimenpiteisiin on ryhdytty suojellaksemme työntekijöitä ahdistelulta ja sukupuoleen perustuvalta väkivallalta. Naiset tekstiiliteollisuudessa voivat olla erityisen haavoittuvassa asemassa. Turvataksemme tämän ryhmän työturvallisuuden Varner tekee yhteistyötä useiden organisaatioiden kanssa, jotka työskentelevät tekstiiliteollisuuden naisten hyväksi. Näihin kuuluvat Social Awareness and Voluntary Education (Save) Intiassa ja Joint Ethical Trading Initiative (JETI) Bangladeshissa.

Kuvassa vedenpuhdistusjärjestelmä yhteistyötehtaallamme Pakistanissa. Kuva on Kursunin, CSR-spesialistimme, ottama.

 

Ilmasto ja ympäristö

 

Kierrätys ja uudelleenkäyttö

Kierrätys ylijäämätuotteiden uudelleenkäyttö on tärkeää Varnerille. Kaikki ylijäämätuotteet lahjoitetaan Pelastusarmeijalle, mikäli tuote ei ole väärin valmistettu, tai ei täytä terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaatimuksia. Näissä tapauksissa joudumme turvallisuussyistä tuhoamaan tuotteen. Lahjoitetut tuotteet menevät Pelastusarmeijan myyntiin tai kierrätykseen. Hyödynnämme aina tilaisuuden, jos meillä on mahdollisuus käyttää kierrätettyjä resursseja. Kierrätetyllä materiaalilla on positiivisia vaikutuksia mm. vähentyneet päästöt ja vedenkulutus, jotka edistävät kriittisten ekosysteemien suojelua. Tiedostamme, että tekstiilien kierrätys ei ole tarpeeksi tehokasta tänä päivänä, ja että sen tulisi kehittyä.

 

 

Vedenkäytön vähentäminen

Meillä on erityinen vastuu vedenkäytön vähentämisessä. Tekstiiliteollisuus käyttää paljon vettä koko toimitusketjussa, ja olemme pyrkineet vähentämään vedenkäyttöämme. Teemme tämän kartoittamalla vedenkäytön, varmistamalla että tehtailla on hyvät puhdistusjärjestelmät ja osallistumalla aloitteisiin, joissa teollisuus työskentelee yhdessä vähentääkseen vedenkäyttöä. Valitsemme mieluummin materiaalin, joka vaatii vähemmän vettä, kuin perinteiset materiaalit, ja asetamme tiukkoja vaatimuksia toimittajille liittyen käsittelyyn, kemikaaleihin, jätehuoltoon ja päästöihin vedenkäytössä.

 

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Työskentelemme myös vähentääksemme kasvihuonekaasuja, sillä niillä on negatiivinen vaikutus ilmastoon ja ympäristöön. Seuraamme tuotannon aiheuttamia päästöjä; esimerkiksi päästöjen sijaintia ja määrää, ja keskitymme käyttämään materiaaleja, jotka ovat kestävämpiä ja ympäristöystävällisempiä, kuin perinteiset materiaalit. Käytämme myös laivakuljetuksia lentojen sijasta, ja teemme yhteistyötä kuljetusyritysten kanssa, jotka aktiivisesti työskentelevät vähentämään päästöjään.

 

Eläinsuojelu

Eläinten hyvinvointi tuotannon aikana on tärkeä osa kestävää tuotanto- ja toimitusketjua. Siksi asetamme eläinsuojelukäytäntöjemme mukaisia vaateita toimittajillemme. Emme osta materiaaleja alueilta, jotka ovat tunnettuja eläinten huonosta kohtelusta ja kuljetuksesta epäeettisissä olosuhteissa. Meillä on myös kieltoja, joita ylläpidämme. Esimerkkejä näistä ovat turkikset, nahka uhanalaisilta eläimiltä ja kosmetiikan eläinkokeet.

Lue lisää siitä, kuinka Varner työskentelee määrätietoisesti kestävän tuotannon, työntekijöiden hyvinvoinnin ja turvallisten toimitusketjujen puolesta tästä.

Tutustu myös Kestävyysraporttiimme: Kestävyysraportti 2022.