Eläinten hyvinvointi

Kun on kyse eläinten hyvinvoinnista, asetamme itsellemme, yhteistyökumppaneillemme ja toimittajillemme korkeita vaatimuksia..

Eläinten hyvinvointi on tärkeä osa kestävää toimitusketjua. Dressmann haluaa omalta osaltaan parantaa eläinten hyvinvointia toimialallamme asettamalla tiukkoja vaatimuksia itsellemme ja toimittajillemme. Näin ollen Dressmannilla noudatetaan eläinten hyvinvointia koskevia ohjeita, jotka ovat osa Varnerin kestävän kehityksen käsikirjaa. Niissä asetetaan toimittajillemme selkeitä vaatimuksia.

Eläinperäisten kuitujen toimittajia valittaessa otetaan aina huomioon eettiset tekijät. Eettisten tekijöiden huomioon ottaminen tarkoittaa keskittymistä jäljitettävyyteen, terveyteen ja turvallisuuteen sekä eläinten hyvinvointiin maatiloilla ja tuotantoyksiköissä. Nämä seikat sisältyvät myös Viiteen vapauteen, maailman eläintautijärjestön OIE:n asettamiin suosituksiin, ja niitä käytetään kaikkien Dressmannin toimittajien suosituksina.

Jokaisessa tilauksessa on erikseen osoitettava eläinperäisten kuitujen lähde. Dressmann ei osta nahkaa tai eläinperäisiä kuituja alueilta, jotka tunnetaan huonosta tilanpidosta tai eläinten kuljetuksesta epäinhimillisissä oloissa.

Tilojen on noudatettava Britannian eläinsuojeluneuvoston (Animal Welfare Council) vaatimuksia, jotka koskevat asianmukaista eläintenpitoa.

 

Villa

Pitkän aikavälin tavoitteenamme on varmistaa tuotteissamme käytetyn villan täydellinen jäljitettävyys, ja vaadimme, että toimittajien on pystyttävä dokumentoimaan villan alkuperä ja toimittamaan hyväksytty alkuperätodistus.

Textile Exchange -jäsenyytemme kautta pyrimme sertifioimaan kaiken käyttämämme villan Responsible Wool Standard (RWS) -standardin mukaisesti sen valmistuttua.

Varnerilla ja Dressmannilla on ehdoton mulesing-menettelyn kielto. Emme osta merinovillaa Australiasta, ellei saatavilla ole sertifioitua dokumentaatiota siitä, että maatila ei käytä mulesing-menettelyä.

 

Untuva ja höyhenet

Dressmann toimii uuden Responsible Down Stardardin mukaisesti. Vuodesta 2017 lähtien kaikki untuvatuotteemme on sertifioitu, jotta tuotteiden jäljitettävyys ja eläinten hyvinvointi voitaisiin varmistaa koko toimitusketjussa. Tilausta ei hyväksytä, ellei sillä ole RDS-sertifiointia.

Paheksumme voimakkaasti elävien lintujen untuvien kynimistä. Kaikkien toimittajien on ostettava untuva läpinäkyvästä ja vertikaalisesta toimitusketjusta, joka on tarkastettava prosessin aikana. Toimittajien on siis vältettävä untuvan ostamista epävirallisilta toimittajilta, välikäsiltä tai “pikkukaupunkien teurastamoilta”, koska tätä ei suvaita.

Untuvan lähde varmistetaan tarkastuksissa, joissa untuva jäljitetään koko matkan tilalle asti.

 

Nahka

Kaikki nahkatuotteet valmistetaan lihantuotantoon teurastetuista hyötyeläimistä, ja teurastusprosessi on tehtävä tunnustettujen standardien mukaisesti.

Nahan värjäys on tärkeä osa tuotantoprosessia. Dressmann edellyttää kaikilta nahkatilauksilta täyttä jäljitettävyyttä, ja värjäämöihin tehdään satunnaisia tarkastuksia, joissa keskitytään työterveyteen ja -turvallisuuteen, kemikaalien käyttöön ja henkilösuojainten käyttöön. Dressmann ei käytä nahkaa, joka on värjätty Bangladeshissa.

 

Kiellot

* Dressmann ei käytä lainkaan aitoa turkista. Kielto sisältää myös angorakanin turkisten ja villan käytön kaikissa tuotteissamme. Tuotteissamme saa käyttää vain tekoturkista.

* Dressmann ei osta merinovillaa Australiasta, ellei saatavilla ole sertifioitua dokumentaatiota siitä, että maatila ei käytä mulesing-menettelyä.

* Dressmann ei salli elävistä linnuista kynityn untuvan käyttöä.

* Eksoottisten eläinten tai uhanalaisten lajien vuotien tai nahkojen käyttö on kiellettyä. Näitä ovat muun muassa krokotiilin-, käärmeen- ja hylkeennahka.

* Nahan käyttö eläimistä, jotka nyljetään elävänä tai keittämällä, on ehdottomasti kielletty.

* Dressmann ei käytä Bangladeshissa värjättyä nahkaa, koska dokumentoidut löydökset osoittavat työolojen olevan huonot.