Huomion kohteena ihminen

Varmistamme, että jokaisella vaatteiden valmistukseen osallistuvalla on turvalliset ja hyvät työolot.

Arvot johtavat yrityksemme toimintaa. Vuodesta 2003 olemme olleet Ethical Trading Initiative Norway -aloitteen jäseniä (IEH). Toimitamme IEH:lle vuosittain raportin, jonka tarkoituksena on parantaa työskentely- ja ympäristöolosuhteita toimitusketjussamme. Raportit ovat julkisesti luettavissa, ja voit lukea uusimman raportin täältä:

Vastuumme ja toimenpiteemme ulottuvat koko arvoketjuun. Tekstiili- ja vaateteollisuudessa kohtaamamme haasteet ovat moninaisia ja monimutkaisia, ja pyrimme vastaamaan niin avoimuudella ja keskittymällä kehittämiseen ja parannuksiin. Tavoitteenamme on yhteistyössä toimittajiemme kanssa varmistaa tehtaiden työntekijöille turvallinen työympäristö, joka ei rajoita heidän oikeuksiaan työntekijöinä. Tämä tavoite on eettisten ohjeidemme ytimessä.

Sosiaalisten olosuhteiden parantaminen edellyttää pitkän aikavälin ajattelua, laajaa yhteistyötä ja hyvää paikallisten olosuhteiden tuntemusta. Olemme ottaneet monia tärkeitä askelia oikeaan suuntaan ja pyrimme jatkuvasti kohti tavoitteitamme.

 

Näin me toimimme

Olemme perustaneet alueellisia toimistoja jokaiselle neljälle pääasialliselle tuotantoalueellemme: Kiinaan, Bangladeshiin, Intiaan ja Turkkiin. Paikallinen läsnäolomme näillä markkinoilla mahdollistaa yhteistyön toimittajiemme kanssa sekä yhteistyön tuotanto-olosuhteiden parantamiseksi tarvittaessa.

Meillä on tiukat menettelyt tehtaiden olosuhteiden arvioimista varten. Tehtaiden todellisia olosuhteita arvioidaan vierailemalla tehtaissa, järjestämällä tapaamisia, tekemällä dokumentaation tarkastuksia ja auditointeja sekä tarkastuskäyntejä. Tarkastuskäyntejä suorittavat sekä ulkopuoliset tarkastajat että oma henkilöstömme. Tarkastuksista voidaan ilmoittaa ennakkoon, mutta niitä tehdään myös ilman ennakkoilmoitusta. Tarkastuskäynnin aikana tutkitaan perusteellisesti eri osa-alueita: Kiinteistö ja tuotantotilat tarkastetaan, johtoa ja työntekijöitä haastatellaan ja kaikki asiaankuuluvat asiakirjat, käytännöt, todistukset ja lisenssit tutkitaan.

Näiden arviointien perusteella laaditaan tuotantopaikkojen parannussuunnitelmia. Mikäli vaatimustemme ja löydösten välillä on eroavaisuuksia, laaditaan parannussuunnitelma, jossa on määritelty tarkat toimenpiteet ja aikataulu niiden toteuttamiselle. Parannussuunnitelmien toteutusta seuraa yrityksen yhteiskuntavastuuasioita hoitava henkilöstö, joka vierailee tehtaissa säännöllisesti.

Paikan päällä tapahtuvan jatkuvan seurannan lisäksi käynnistämme tai otamme osaa erilaisiin hankkeisiin, joiden avulla voimme keskittyä tarkemmin tiettyihin eettisten ohjeidemme alueisiin. Keskitymme erityisesti osaamisen kehittämiseen niiden toimittajien osalta, jotka osallistuvat samoihin hankkeisiin. Tämä on yksi tapa muokata paikallista yhteiskuntaa ja alaa niin, että työntekijöiden turvallisuus ja kokonaishyvinvointi paranee.

 

Tehtaat

Emme omista tehtaita vaan teemme yhteistyötä noin 350 tehtaan kanssa Aasiassa ja Euroopassa. On tärkeää, että meillä on yhteinen käsitys yhteiskuntavastuusta, ja kaikkien yhteistyötehtaiden on noudatettava eettisiä ohjeitamme.

Kaikkien Dressmannin tuotteita valmistavien tehtaiden on oltava yhteiskuntavastuutiimimme (CSR) hyväksymiä. Tehtaissa tehdään perusteellisia arviointeja ja tarkastuksia, joissa määritetään eettisten vaatimustemme toteutuminen.

Täällä on luettelo tehtaista, joiden kanssa teemme yhteistyötä.

 

Eettiset ohjeet

Varner on laatinut yhdessä Ethical Trading Initiative Norwayn kanssa eettiset ohjeet, joita kaikkien Varnerin ketjujen on noudatettava Dressmann mukaan lukien. Ohjeissa on vaatimuksia sekä omille että kaikkien toimittajiemme toimintatavoille. Eettiset ohjeet perustuvat YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen (UDHR) ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n keskeisiin yleissopimuksiin.

Kaikilla tuotantoon osallistuvilla on oikeus turvallisiin ja hyviin työoloihin, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjen ihmisoikeuksien, työntekijöiden oikeuksien ja sovellettavien lakien ja määräysten mukaisia.

 

Accord-sopimus

Vuonna 2013 liityimme Accord Bangladesh -sopimukseen. Kyseessä on sitova sopimus työmarkkinajärjestöjen, ammattiliittojen ja tekstiilialan yritysten välillä, jolla pyritään varmistamaan, että kaikki Bangladeshin tekstiilitehtaat ovat turvallisia työpaikkoja.

Sopimuksen puitteissa tehdään riippumattomia tarkastuksia, jotka koskevat kaikkien tehdasrakennusten rakenteellista turvallisuutta, sähköturvallisuutta ja paloturvallisuutta. Tarkastusten perusteella tehdään parannussuunnitelma, joka on pantava täytäntöön. Muita ohjelman tärkeitä alueita ovat työntekijöiden kouluttaminen ja kannustaminen osallistumaan aktiivisesti prosessiin.