Jokaisella pisaralla on merkitystä

Pyrimme varmistamaan, että kaikille on saatavilla puhdasta vettä, ja siihen liittyy pyrkimys mahdollisimman vähäiseen vedenkäyttöön vaatteiden tuotannossa.

Kaikilla on oltava saatavilla puhdasta vettä, tavoitteena on kestävä kehitys. Veden saannin ja kestävän käytön varmistaminen kaikille on yksi YK:n 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta, jotka pyritään saavuttamaan vuoteen 2030 mennessä.

Tekstiiliteollisuudessa käytetään erittäin paljon vettä kaikissa tekstiilien elinkaaren vaiheissa. Puuvilla on paljon vettä vaativa viljelykasvi, ja tuotantovaiheessa käytetään huomattava määrä vettä. Siksi meillä on toimialana keskeinen vastuu jatkuvaan vedenkäytön parantamiseen.

Dressmannin tavoitteena on lisätä luomupuuvillan ja BCI-merkityn puuvillan käyttöä vaatteissamme (Link til landingssiden om bærekraftig Bomull). Asetamme tuottajille tiukat vaatimukset vedenkäytöstä, kemikaalikäsittelystä, jätehuollosta ja päästöistä.

Vuonna 2016 liityimme ensimmäisenä norjalaisena tuotemerkkinä ruotsalaiseen, tekstiilialan vedenkäyttöön liittyvään Sweden Textile Water Initiative -aloitteeseen (STWI). Yhteistyössä muiden tuotemerkkien kanssa pyrimme vaikuttamaan niihin tekstiiliteollisuuden tekijöihin, jotka liittyvät vesivarojen käyttöön.

 

Tehtaita koskevat vaatimukset

Pitämällä yllä jatkuvaa keskusteluyhteyttä ja tekemällä tarkastuksia haluamme varmistaa, että ympäristömääräyksiä noudatetaan ja että toimittajamme parantavat jatkuvasti ympäristövaikutusten hallintajärjestelmiään.

Yhteistyötehtaillamme on oltava järjestelmä kemikaalien käytön valvomiseksi ja hallitsemiseksi tuotantoprosessin aikana.

Tietyissä tekstiilien valmistuksen vaiheissa käytetään huomattavasti vettä, ja tehtaiden on varmistettava päästettyjen vesien asianmukainen käsittely tiukkojen ohjeistusten mukaisesti. Tehtailla on oltava hallintajärjestelmä päästöjen vähentämiseen ja veden ja energian käytön optimointiin sekä järjestelmä, jolla valvotaan ja noudatetaan jätehuoltoa koskevia määräyksiä.