Olemme arvojohtoinen yritys.  Työ sosiaalisten parannusten parissa vaatii pitkäntähtäimen ajattelua, laajaa yhteistyötä ja tietoa paikallisista olosuhteista.

 

TAVOITTEEMME

Olemme arvojohtoinen yritys. Uskomme, että vastuullinen toiminta on olennaista yrityksemme menestykselle ja olemme olleet osa Norjan Ethical Trading Initiative -järjestöä (IEH) vuodesta 2003.  Teemme joka vuosi vuosittaisen raportin ETI:lle pyrkimyksistämme parantaa toimitusketjumme työ- ja ympäristöolosuhteita. Nämä raportit ovat julkisesti saatavilla. Lataa uusin raporttimme tästä.

Vastuumme ja pyrkimyksemme ulottuvat koko arvoketjumme läpi. Tekstiili- ja vaateteollisuuteen kohdistuu lukuisia ja monimutkaisia haasteita. Haluamme kohdata nämä haasteet olemalla rehellisiä ja sitoutumalla kehittymään ja tekemään parannuksia. Tavoitteemme on luoda työntekijöille hyvät ja turvalliset työolosuhteet ja varmistaa, että he osaavat vaatia oikeuksiaan. Tämä on Eettisten toimintaohjeidemme ydin.

Työ sosiaalisten parannusten parissa vaatii pitkäntähtäimen ajattelua, laajaa yhteistyötä ja tietoa paikallisista olosuhteista. Olemme saavuttaneet monia tärkeitä askeleita, mutta meillä on vielä paljon tehtävää.

TYÖSKENTELYTAPAMME

Dressmann, Varnerin osana, on perustanut paikallisia toimistoja neljään hankinta- ja tuotantomaahan: Kiinaan, Bangladeshiin, Intiaan ja Turkkiin. Läsnäolomme näillä markkinoilla antaa meille mahdollisuuden avustaa paikan päällä tavarantoimittajiamme tekemään parannuksia tehtaillaan.

Olemme kehittäneet tarkkoja käytäntöjä arvioidaksemme tehtaiden olosuhteita. Tehtaiden tasoa arvioidaan tehdasvierailuilla, tapaamisissa, asiakirjojen tarkastuksilla ja auditoinneilla. Tarkastuksia tekee sekä kolmannen osapuolen auditoijat että sisäinen CSR-henkilökuntamme. Tarkastukset voivat olla joko ennalta ilmoitettuja että ilmoittamattomia. Tarkastuksissa kaikki tehtaan osat tarkastetaan perusteellisesti. Rakennukset ja työpajat tarkastetaan, haastatellaan johtoa ja työntekijöitä ja kaikki asiaankuuluvat asiakirjat, dokumentit ja luvat tarkastetaan.

Arviointi muodostaa pohjan tuotantopaikkojen parannussuunnitelmille. Vaatimustemme ja todellisten löydösten väliset erot muodostavat parannussuunnitelman, jossa määritetään tehtävät ja ajanjakso. Tehtailla säännöllisesti vieraileva CSR-henkilöstömme seuraa suunnitelmien toteutumista.

Tehtaissa tehtävien jatkuvien seurantatoimenpiteiden lisäksi käynnistämme useita projekteja tai olemme mukana projekteissa, jotka antavat meille mahdollisuuden työskennellä tarkemmin Eettisten toimintaohjeidemmeeri osa-alueiden parissa.

Rakennus- & paloturvallisuusprojektimme Intiassa ja Bangladeshissa yhdessä Det Norske Veritas -säätiön (DNV-GL) kanssa on esimerkki tämän tyylisestä projektista. Det Norske Veritas suoritti paloturvallisuustarkastuksia. Säätiö arvioi rakennusten rakenteen, sähköasennukset, hätäjärjestelmät, poistumisreitit ja johdon sekä työntekijöiden osaamisen ja valveutuneisuuden. Lisäksi paloharjoitukset pantiin alulle. Näiden tarkastusten pohjalta tuotantotiloissa on tehty muutoksia ja parannuksia.

TEHDASLISTA

Meillä ei ole omia tehtaita, mutta teemme yhteistyötä noin 350 tehtaan kanssa Aasiassa ja Euroopassa. On tärkeää, että jaamme yhteisen lähestymistavan sosiaaliseen vastuuseen, ja kaikkien yhteistyötehtaidemme on sitouduttava noudattamaan Eettisiä toimintaohjeitamme.

Maailmanlaajuisen tehdaslistamme löydät täältä

EETTISET TOIMINTAOHJEET

Olemme yhdessä IEH-järjestön kanssa laatineet Eettiset toimintaohjeet, joita kaikkien neljän brändimme ja tuottajiemme tulee noudattaa. Eettiset toimintaohjeemme perustuvat YK:n ja ILO:n keskeisiin käytäntöihin ja asiakirjoihin.

Kaikilla tuotantomme parissa työskentelevillä tulee olla oikeus turvallisiin ja hyviin työolosuhteisiin, joissa noudatetaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia ja voimassa olevia lakeja ja säännöksiä.

Lue tai lataa Eettiset toimintaohjeet täältä.

THE ACCORD

Kesäkuussa 2013 Dressmann, Varnerin osana, liittyi The Accord Bangladesh -sopimukseen. Accord on työntekijäjärjestöjen, liittojen ja tekstiiliyritysten välinen riippumaton sopimus, joka pyrkii varmistamaan, että kaikki Bangladeshin tekstiilitehtaat ovat turvallisia työpaikkoja. Riippumattomia tarkastuksia rakennusten rakenteista, sähköasennuksista ja paloturvallisuudesta tehdään kaikilla tehtaillamme ja niissä tehdään parannuksia, kun puutteita löytyy. Koulutus ja työntekijöiden osallistuminen ovat tärkeä osa ohjelmaa. The Accord -sivustolta saat lisätietoa.

Accordin internetsivuilta löydät tietoa tehtaiden parannussuunnitelmista.    Suurin osa tehdastarkastuksista on nyt tehty ja tehtaat tekevät tarvittavia parannuksia. Monet tehtaat ovat edistyneet merkittävästi. Toisilla on vaikeuksia noudattaa parannuksille asetettua aikarajaa. Näissä tapauksissa teemme yhteistyötä Accord-tiimin kanssa varmistaaksemme, että lainmukaiset asiat hoidetaan kohtuullisessa ajassa.

Huomaa, että Accord-sivustolla saattaa olla viivettä koskien tehtaiden ajankohtaisia tilanteita ja todellisia toteutettuja parannuksia. Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on tästä kysyttävää.