Vi har et ansvar for å begrense vår miljøpåvirkning. Vi ønsker å bidra til en mer bærekraftig industri og en mer bærekraftig fremtid. Vårt mål er å begrense vårt fotavtrykk ved å forebygge negativ miljøpåvirkning fra våre produkter gjennom hele livssyklusen.


PRODUKTKRAV

Det er helt avgjørende at produktene vi tilbyr våre kunder er trygge. Produktsikkerhet er en prioritet og vi har et dedikert team som arbeider med å sikre at våre produkter overholder strenge sikkerhetskrav.

Vi har utviklet kjemikalierestriksjoner alle produsenter må følge. Restriksjonene oppdateres jevnlig og følges opp gjennom et omfattende testprogram. Tester utføres under produksjonen for å sørge for at produktene ikke inneholder skadelige kjemikalier. Vi samarbeider med internasjonalt anerkjente laboratorier som bistår oss og våre produsenter i dette arbeidet.

Vi er medlem av Kjemikaliegruppen. Dette er en svenskbasert interessegruppe i regi av forskningsinstitusjonen Swerea som samler tekstilselskaper som ønsker å redusere bruk av kjemikalier i produksjonsprosessene.

PLASTPOSER

Plastprodukter til engangsbruk utgjør den største kilden til søppel i havet.  Dette har en enorm påvirkning på fisk, fugler, alt dyreliv i havet og til syvende og sist oss mennesker.  En rapport fra stiftelsen Ellen MacArthur Foundation anslår at innen 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet.

Som følge av EU-direktiv 2015/720 har Dressmann begynt å ta betalt for plastposene våre for å prøve å redusere det totale forbruket av plast.   

All fortjeneste fra salget av plastposene vil gå til miljøprosjekter som bidrar til en bærekraftig utvikling. 

Det første prosjektet vi støtter er MinShed, et forskningsprosjekt som skal undersøke hvordan man kan eliminere utslipp av mikroplast fra tekstilfibre. 

Les mer på https://www.swerea.se/en/MinShed.

Dressmanns plastposer er laget av over 80 % gjenbruksmateriale, og kan også resirkuleres.  De skal kunne brukes over 125 ganger, og kan rengjøres med vann og oppvaskmiddel og siden tørkes på vrangen. 

Det aller viktigste er å redusere forbruket av plastposer, bruke dem om igjen så lenge som mulig, og sørge for at de resirkuleres når de ikke lenger kan brukes.  Med disse enkle grepene kan vi bidra til forandring og snu trenden med plastforurensning.  


BETTER COTTON INITIATIVE

Sammen med Better Cotton Initiative (BCI) forplikter vi oss til å forbedre forholdene i bomullsproduksjonen.

Bomull er en av verdens viktigste fibre og er mye brukt i klesindustrien. Dessverre er de miljømessige konsekvensene av bomullsproduksjonen betydelig med høyt vannforbruk, og utstrakt bruk av plantevernmidler, insektmidler og kunstgjødsel.

Better Cotton Initiative er opprettet for å forbedre den globale bomullsproduksjonen, både for menneskene som produserer den og for miljøet.

2016 markerer starten på vår reise med BCI. Innen 2020 skal 90 % av all den bomullen vi anvender være Better Cotton.

FABRIKKRAV

Gjennom dialog og kontinuerlige kontroller jobber vi med å sikre at miljøreguleringer overholdes og at det er en stadig forbedring i miljøstyringssystemene hos våre leverandører.

Fabrikker er pliktige til å ha et system for å kontrollere og styre bruk av kjemikalier i produksjonsprosessene. Det er en betydelig bruk av vann i enkelte produksjonsprosesser, og produsentene er pliktige til å behandle avfallsvannet i henhold til strenge prosedyrer. Fabrikkene skal ha styringssystemer for å optimalisere og redusere bruk av vann og energiressurser samt kontrollere og følge reguleringer knyttet til avfallshåndtering.

VANN

Alle må ha tilgang til rent vann hvis vi skal oppnå bærekraftig utvikling. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann for alle er et av FNs 17 bærekraftsmål som skal nås innen 2030.

Tekstilindustrien er veldig vannkrevende i alle ledd av produktets livssyklus. Store mengder vann inngår både i avling av bomull og i produksjonsleddet. Derfor har vi som bransje et viktig ansvar for kontinuerlig jobbe med å forbedring på dette området.

Dressmann, som en del av Varner, har som mål å øke bruken av økologisk bomull og BCI-produsert bomull i våre produkter. Vi stiller strenge krav til våre produsenter i forhold til vannbehandling, kjemikaliehåndtering, avfallshåndtering og utslipp.

I 2016 har vi som første norske aktør blitt medlem i Sweden Textile Water Initiative, STWI. Sammen med en trettitalls aktører skal vi samarbeide for å bedre de store vannpåvirkende faktorene i tekstilindustrien.

OVERSKUDDSVARER

Dressmann, som en del av Varner, har som mål å begrense antall overskuddsvarer. Vi har inngått et samarbeid med Fretex. Avtalen gjelder for alle kjeder i alle land og innebærer at alle overskuddsvarer og feilvarer doneres til Fretex. Varer som ikke oppfyller våre helse-, miljø- og sikkerhetskrav kan ikke gis videre og destrueres.

Klærne som doneres blir enten solgt videre til inntekt for veldedig arbeid eller gitt bort. En viss andel resirkuleres og noe går til energiproduksjon.