Trenger du en pose?

Vi tar betalt for våre poser, for å redusere plastforbruket. 

Hele overskuddet går til miljøprosjekter som bidrar til bærekraftig utvikling.  

Det første prosjektet vi støtter er MinShed, et forskningsprosjekt som skal undersøke hvordan man kan eliminere utslipp av mikroplast fra tekstilfibre.  

 

Les mer på https://www.swerea.se/en/MinShed