Samarbeid er en viktig forutsetning for å skape varige forbedringer. Her finner du en oversikt over våre samarbeidspartnere og de ulike nettverkene Dressmann er en del av. 


VELDEDIGE ORGANISASJONER

FRETEX

Fretex er den største innsamler av brukte klær og tekstiler i Norge, og har drift internasjonalt. Vi har samarbeidet med Fretex siden 2012 med innsamling av overskuddsvarer, feilvarer og brukte varer.

http://www.fretex.no/

REDD BARNA

Redd Barna er en global organisasjon som jobber for barns rettigheter, gir barn mulighet til en god start på livet med mulighet til læring og beskyttelse. Dressmann er hovedpartner for Redd Barna i Norge. Dressmann og Redd Barna har siden 2013 samarbeidet i prosjektet Work 2 Learn, hvor unge i Bangladesh får mulighet til å ta yrkesutdanning.

https://www.savethechildren.net/

UNG NORGE

Ung Norge (og lokallaget Ung Oslo) er en organisasjon som jobber for å skape gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom. Dressmann har vært samarbeidspartner med Ung Norge siden 2012.

http://ungnorge.no/