Bærekraft i Dressmann

Dressmann er en del av Varner og har vært det siden 1967. Med dette følger verdier og ansvar, med miljøet og menneskene bak produksjonen i spissen.

 

Disse bildene er tatt av våre kolleger Shubham og Jibon. Shubham er QA Specialist ved vårt kontor i Delhi, India og jobber med å sikre at våre produkter er av god kvalitet.
Jibon er CSR Specialist ved vårt kontor i Dhaka, Bangladesh og reiser på fabrikkinspeksjoner for å sikre trygge arbeidsplasser. 

 

En del av Varner

Varner er et av Skandinavias største motekonsern, og i kjernen av virksomheten står en bærekraftig utvikling i fokus.

Varner har egne ansatte som er spesialister på samfunnsansvar og bærekraft, kvalitetssikring og produktsikkerhet.

Å jobbe med bærekraft betyr for Varner å ta ansvar for klima og miljø, mennesker og forbrukere. Dette gjøres ved å satse på mer bærekraftige materialer, oppfølging av menneskene i vår leverandørkjede og å jobbe mot en sirkulær forretningsmodell. 

 

For deg som kunde

Som en del av Varner er Dressmann med på laget som jobber for en mer bærekraftig tekstilbransje.

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle design og konsepter til våre kunder for å kunne tilby produkter av god kvalitet, og bærekraftige materialer for å gi deg som kunde gode alternativer.

Ved å markere tydelig i fysisk butikk, på nettsidene våre og på hvert plagg ønsker vi å gi deg god informasjon så du med trygghet kan gjøre et godt valg for deg selv, og alle ledd som er involvert i produksjonen.

Sertifiseringsordninger

En av våre viktige kjerneverdier er Responsible, altså Ansvar. Dette gjenspeiler seg i at vi aktivt jobber med tre sertifiserte og seriøse standarder. Dette bidrar til at vi holder det vi lover rundt produksjon, leverandører, ansatte, dyrevelferd, klima og miljø.

 

Fairtrade

Dressmann har samarbeidet med Fairtrade siden 2017, og ble i 2018 verdens største moteaktør innen Fairtradebomull.

Fairtrade sørger for at vi kan stole på at det legges et trygt ansvar mot sporbarhet, miljøaspekt og sosiale og økonomiske aspekter. Gjennom dette arbeidet bidrar Dressmann til en mer ansvarlig innkjøpspraksis. Fairtrade er en av våre viktigste standarder. Dressmann har forpliktet seg til at all bomull vi kjøper innen 2025 er fra mer bærekraftige kilder, som kan være Fairtrade, økologisk dyrket bomull, bomull kjøpt gjennom Better Cotton og resirkulert bomull.

Global Organic Textile Standard (GOTS) 

GOTS er en verdensledende tekstilforedlingsstandard for organiske fibre, inkludert økologiske og sosiale kriterier, støttet av uavhengig sertifisering av hele tekstilforsyningskjeden.

Organiske fibre er naturlige fibre dyrket uten bruk av syntetiske plantevernmidler, eller ugressmidler og GMO (Genetic Modified Organisms) i henhold til prinsippene for økologisk landbruk.

Alle behandlingsenheter av GOTS-produkter må demonstrere miljøledelsespraksis, inkludert avløpsvannbehandling, energi- og vannbruksovervåking, forbud mot miljøfarlige stoffer i kjemiske tilførsel.

GOTS stiller sosiale krav, inkludert blant annet: organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger, godtgjørelse, helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidstid og diskriminering.

Responsible Down Standard (RDS)

Responsible Down Standard (RDS) er en viktig dyrevelferdsstandard Dressmann følger. Ser du en logo i blått og hvitt på kleslappen hos oss, er plagget du holder i produsert i henhold til RDS. RDS er en viktig sertifisering som belønner og påvirker dun- og fjærindustrien for en praksis som respekterer den humane behandlingen av ender og gjess.

Denne standarden forsikrer også at dun og fjær hentet fra dyr kommer fra dyr som er godt tatt vare på, og som ikke har vært utsatt for mishandling.

Dette bildet er tatt ved en samarbeidsfabrikk av Shubham, som er Quality Assurance Specialist i Varner.

 

Produksjon og leverandøroppfølging

 

Produksjonsmarkeder

Dressmann produserer klær i flere områder, med hovedtyngden i Kina, India, Bangladesh og Tyrkia. Her har Varner lokale kontorer for å opprettholde helt avgjørende tilstedeværelse og kunnskap opp mot arbeiderne i leverandørkjeden. Hvert kontor har også egne CSR-spesialister, som er spesialister innenfor samfunnsansvar.

 

Leverandøroppfølgning

Grunnleggende for vår produksjon er respekten for menneskene, arbeiderne som er involvert, og deres rettigheter. For å bevare dette har vi retningslinjer for produksjon og leverandørsamarbeid, og disse er basert på at alle har rett til gode arbeidsvilkår, og at deres arbeiderrettigheter overholdes. Før en leverandør kan produsere for Varner og Dressmann, skal disse kravene oppfylles.

For å passe på dette utfører Varner aktsomhetsvurderinger. Det vil si at vi vurderer risikoområder i leverandørkjeden, og utfører deretter omfattende evaluering av fabrikkforhold. Dette gjøres ved inspeksjoner og besøk, som følger en sirkulær modell, som vil si at dette er et kontinuerlig pågående arbeid.

 

Leverandøroppfølging i praksis

I korte trekk foregår leverandøroppfølging slik:

- Varners egne CSR-spesialister tar seg av oppfølgningen. De gjør besøk både annonsert og uannonsert.

- Ved besøkene følger de opp forholdene på fabrikkene ved å se gjennom fabrikken og sikkerhet, holder møter med arbeiderne, har relevante intervjuer og ser gjennom relevante dokumenter.

- Er det forbedringer som må gjøres følges dette videre opp av CSR-spesialistene.

 

Åpne fabrikklister

For å være transparente og vise hvor viktig produksjonsmarkeder og leverandøroppfølging er for Varner og Dressmann, er alle produkter i nettbutikken merket med hvilken fabrikk produktet er produsert hos. Alle første- og andreleddsfabrikker Varner samarbeider med vises åpent på The Open Apparel Registry.

Dette bildet er tatt ved en av våre samarbeidsfabrikker i Bangladesh. Det er tatt av vår kollega Jibon, som jobber som CSR Specialist ved vårt kontor i Dhaka.

 

Menneskerettigheter og arbeiderrettigheter

Hvilke risikoområder vi ser i vår bransje utgjør grunnlaget for hvordan Varner jobber med å ivareta arbeiderne i leverandørkjeden vår. Fokusområder baseres på risikoanalyser knyttet til land, regioner, utvinning av materialer og produksjonsprosesser.

 

Retten til å organisere seg i en fagforening

Dette gjør det mulig med en rettferdig dialog og forhandling mellom ansatte, ledere, myndigheter og selskaper.

 

Helse og sikkerhet

Dette er et viktig fokus da klesindustrien benytter seg av en stor andel manuelt arbeid, bruk av maskiner og kjemikaler, samt produksjon på steder med usikkerhet rundt bygningskvalitet. Her følger Varner opp med strenge prosedyrer for å sikre trygghet, bl.a. ved å sikre bygninger, rømningsveier og beskyttelsesutstyr. Det medfølger jevnlige besøk og inspeksjoner, og at fabrikkansatte får relevante kurs rundt helse og sikkerhet.

Varner signerte også Accord-avtalen etter Rana Plaza-ulykken i 2013, som er en viktig avtale mellom selskaper og globale foreninger om å opprettholde sikre arbeidsplasser i tekstilindustrien. En oppdatert avtale ble signert i 2021.

 

God lønnspraksis og lønnsnivå

God lønnspraksis og lønnsnivå er også en viktig rettighet. Varner undersøker jevnlig at lønnsavtaler blir holdt gjennom dokumentasjon relatert til lønnet arbeid, men risiko for lave lønninger kan fremdeles eksistere lenger ut i leverandørkjeden. Varner krever at alle fabrikker betaler minimum minstelønn, og mange av leverandører har lønninger over dette nivået. Likevel ser vi at vi må gjøre mer for å heve dette nivået ytterligere.

 

Arbeidskontrakt

Alle arbeidsforhold skal være formalisert gjennom en arbeidskontrakt som beskriver blant annet lønn og arbeidstider. For å forhindre presset overtidsarbeid fokuserer Varner på ansvarlig innkjøpspraksis gjennom kurs for innkjøpere, og leverandørundersøkelser for å opprettholde arbeidstid og arbeidsmiljø.

 

Alle arbeidere skal hos oss behandles likt

Dette er kontraktfestet, og Varner krever at alle arbeidere skal behandles likt uavhengig av kjønn, legning, bakgrunn, etnisitet, politisk tilhørighet eller religion. Her er det også satt krav til leverandør for å vedlikeholde dette, og tiltak er opprettet for å beskytte mot trakassering og kjønnsbasert vold. Kvinner i tekstilindustrien kan også være spesielt utsatt, og for å sikre denne gruppen trygt arbeid samarbeider Varner med ulike organisasjoner som jobber for kvinner i tekstilindustrien. Blant disse er Social Awareness and Voluntary Education (SAVE) I India, og Joint Ethical Traiding Initiative (JETI) I Bangladesh.

Bildet viser et vannrensesystem ved en av våre samarbeidsfabrikker i Pakistan. Det er tatt av Kursun som er CSR Specialist i Varner.

 

Klima og miljø

 

Resirkulering og gjenbruk

Resirkulering og gjenbruk av overskuddsvarer er viktig for Varner. Alle overskuddsvarer doneres til Fretex med mindre produktet er feilprodusert eller ikke oppfyller helse-, miljø- og sikkerhetskrav. Da vil det av sikkerhetsårsaker destrueres. Varene som doneres går inn i Fretex sine kanaler for videresalg, resirkulering eller energiproduksjon.

Har vi muligheten til å benytte allerede utvinnede ressurser, bruker vi denne sjansen. Resirkulert materiale har positive effekter ved blant annet reduserte utslipp og vannforbruk, og bidrar til å bevare viktige økosystemer. Likevel vet vi at resirkulering av tekstil i store volum ikke er effektivt nok i dag, og må utvikles videre.

I Dressmann bruker vi resirkulert polyester i flere av våre plagg, og jobber for å benytte resirkulerte materialer i våre produkter.

 

Redusere vannforbruk

Å redusere vannforbruk har vi et særlig ansvar for. Tekstilindustrien krever mye vann i hele produksjonskjeden, og vi har gått frem på ulike måter for å redusere forbruket. Det gjør vi ved å kartlegge hvor mye vann som brukes, sørger for at fabrikker har gode rensesystemer, og deltar i initiativer der bransjen jobber sammen for å redusere vannforbruk. Vi vil heller velge materialer som krever mindre vann enn tradisjonelle materialer, og vi stiller strenge krav til leverandør om behandling, kjemikaler, avfallshåndtering og utslipp rundt bruken av vann.

 

Redusere utslipp av klimagasser

Klimagasser jobber vi også for å redusere utslippet av, da det har en negativ effekt på klima og miljø. Her følger vi opp utslipp knyttet til produksjon; som hvor de finner sted og mengden utslipp, og fokuserer på bruk av materialer som er mer bærekraftige og miljøvennlige enn tradisjonelle materialer. Vi velger også sjøtransport over fly, og samarbeider med fraktselskaper som jobber aktivt med å redusere utslipp.

En forpliktelsesavtale vi har inngått for å opprettholde dette klimaløftet er med Swedish Textile Initiative for Climate Action.

 

Dyrevelferd

Dyrevelferd under produksjon er en viktig del av en bærekraftig produksjon og leverandørkjede, og gjennom vår Animal Welfare Policy setter vi krav til leverandørene våre. Vi velger bort materialer fra områder som er kjent for dårlig behandling av dyr, og transport under uetiske forhold.

Vi har også forbud vi forholder oss til. Eksempler på våre forbud er pels, lær fra utrydningstruede arter og dyretesting av kosmetikk.