Dyrevelferd

Når det kommer til dyrevelferd setter vi strenge krav til både oss selv om dem vi samarbeider med.

Dyrevelferd er viktig for å oppnå en bærekraftig leverandørkjede. Dressmann ønsker å bidra til å bedre dyrevelferden i industrien ved å sette strenge krav til oss selv og leverandørene våre. Dyrevelferd er også inkludert i Dressmann som en del av Varners Sustainability Manual, hvor det er satt tydelige krav til våre leverandører.

Det skal alltid tas etiske hensyn når produsenter av dyrefibre velges ut. Etiske hensyn innebærer blant annet elementer som sporbarhet, helse og sikkerhet, dyrebehandling på gårder og i produksjonsenheter. Dette gjenspeiles gjennom De fem friheter, som er utarbeidet av OIE (World Organization for Animal Health) og fungerer som retningslinjer for alle Dressmanns leverandører.

Opprinnelsen av dyrefibre skal alltid dokumenteres for hver ordre. Dressmann kjøper ikke lær og dyrefibre fra områder som er kjent for dårlig behandling av dyr, eller for transport av dyr under uetiske forhold.

Gårder skal følge krav som er basert på det britiske rådet for dyrevelferd sine definisjoner av godt husdyrhold.

 

Ull

Vi har et langsiktig mål om å ha full sporbarhet av ullen som benyttes i produktene våre, og vi krever at leverandørene kan dokumentere opprinnelse med godkjent opprinnelsesbevis.

Varner og Dressmann har forbud mot praktisering av mulesing for all ull. Vi kjøper ikke merinoull fra Australia, med mindre det foreligger godkjent dokumentasjon på at ullen kommer fra gårder som ikke praktiserer mulesing.

Vi er medlem i Textile Exchange og bruker sertifisert ull gjennom Responsible Wool Standard (RWS) i mange av våre produkter. Se etter RWS-merking.

The Responsible Wool Standard beskriver og sertifiserer (uavhengig) praksis for dyrevelferd i ullproduksjon, fra gård til ferdig produkt.

 

Fjær og dun

Dressmann handler i tråd med den nye «Responsible Down»-standarden – standarden for ansvarlig dun. Siden 2017 har alle våre dunprodukter blitt sertifisert gjennom denne standarden for å sikre sporbarhet og dyrevelferd gjennom hele forsyningskjeden. Ingen ordre godkjennes med mindre det foreligger en RDS-sertifisering.

Vi tar sterk avstand fra dun som er plukket av levende fugler. Alle leverandørene våre er pliktet til å kjøpe dun fra en transparent og vertikal produksjonskjede, slik at produksjonen kan kontrolleres underveis. Et slikt krav innebærer at dun kjøpt fra dunsamlere i den uformelle sektoren, agenter, eller såkalte «townshop slaughterhouses» ikke tolereres.

Dette verifiseres gjennom duninspeksjoner som sporer dunet helt ned til gården.

 

Lær

Alt lær som brukes i våre produkter skal komme fra bruksdyr som slaktes for matproduksjon, og slakteprosessen skal gjøres under gjeldene standarder.

Garverier (innfarging av læret) er en viktig del av produksjonsprosessen. Dressmann krever sporbarhet på alle ordre for lær, og det gjennomføres stikkprøver på garveriene med fokus på helse og sikkerhet, bruk av kjemikalier og verneutstyr. Dressmann har et forbud mot lær som er behandlet fra garverier i Bangladesh.

 

Forbud

* Dressmann har et totalforbud mot pels. Dette innebærer også et forbud mot pels og ull fra angorakaninen i alle våre produkter. Kun syntetisk pels kan benyttes.

* Dressmann kjøper ikke merinoull fra Australia med mindre det foreligger godkjent dokumentasjon på at ullen kommer fra gårder som ikke praktiserer mulesing.

* Dressmann tillater ikke bruk av dun som er plukket fra levende fugler.

* Lær og hud fra eksotiske dyr eller dyr som er utrydningstruet, er forbudt. Dette inkluderer blant annet lær fra krokodiller, slanger, og seler.

* Bruk av skinn fra dyr som er flådd eller kokt levende er strengt forbudt.

* Etter veldokumenterte funn om dårlige arbeidsforhold i Bangladesh har Dressmann et forbud for kjøp av lær som er behandlet fra garverier i Bangladesh.