God kjemi

Du kan være helt sikker på at produktene du kjøper hos oss ikke inneholder skadelige kjemikalier.

Det er helt avgjørende at produktene vi tilbyr kundene våre er trygge. Produktsikkerhet er en prioritet, og vi har et dedikert team som jobber med å sikre at alle produktene våre overholder strenge sikkerhetskrav.

Vi har utviklet kjemikalierestriksjoner alle produsenter må følge. Restriksjonene følger EUs internasjonale lovverk, oppdateres jevnlig, og følges opp gjennom et omfattende testprogram. Tester utføres før produktene sendes for å sørge for at produktene oppfyller våre kjemikaliekrav, og vi samarbeider med internasjonalt anerkjente laboratorier som bistår oss og produsentene våre i dette arbeidet.

Dressmann er også medlem av Kjemikaliegruppen. Dette er en svenskbasert interessegruppe i regi av forskningsinstitusjonen RISE, som samler tekstilselskaper som ønsker å redusere bruk av kjemikalier i produksjonsprosessene.

*