I pose eller sekk?

For å bidra til at mindre plast havner i havet, tilbyr Dressmann nå papirposer.

Hvert minutt ender 15 tonn plast opp i havet i følge WWF. Dette har en enorm påvirkning på fisk, fugler og alt dyreliv under vann – og til syvende og sist også på oss mennesker. Hvis ingenting gjøres, vil det være mer plast enn fisk i havet innen 2050.

EU har derfor vedtatt et direktiv som pålegger medlemslandene å få ned forbruket av plastbæreposer.

Dressmann har derfor byttet ut plastposene mot papirposer. Disse er FSC sertifisert, som er en sertifiseringsordning grunnlagt for å sikre bærekraftig skogbruk og innebærer bland annet vedlikehold og forbedring av de økonomiske, økologiske og sosiale funksjonene til skogvirksomheten.

Våre papirposer er laget av 100% resirkulert papir og krever 50% mindre energi, 70% mindre vann, samt betydelig mindre bruk av kjemikalier ved produksjon, sammenlignet med poser av nye papirfibre. Posene er biologisk nedbrytbare og resirkulerbare.

Papirposer har også noen negative egenskaper, sammenlignet med plastbæreposen, som mer energikrevende produksjon og høyere CO2 utslipp i transport og produksjon. Vi har valgt å selge papirbæreposer for å bidra til redusert plastforsøpling.