Utdanning for unge i Bangladesh

Vi samarbeider med Redd Barna om prosjektet Work2Learn, hvor unge i Bangladesh får mulighet til yrkesutdanning.

Redd Barna er en global organisasjon som jobber for barns rettigheter, og for å gi barn mulighet til en god start på livet med mulighet til læring og beskyttelse.

Dressmann er hovedpartner for Redd Barna i Norge. Dressmann og Redd Barna har siden 2013 samarbeidet om prosjektet Work2Learn, hvor ungdom i Bangladesh får mulighet til å ta yrkesutdannelse under sikre forhold i tekstilbransjen.

Bangladesh er et av verdens fattigste land. Her er halvparten av befolkningen under 18 år, og rundt 80-90 prosent av landets inntekter kommer fra tekstilindustrien. Utfordringene er mange og sammensatte for internasjonale aktører som handler med lokale leverandører.

Dressmann bidrar ikke bare økonomisk til Work2Learn-prosjektet, men forplikter seg også til å sikre ungdom som er med på prosjektet en lærlingplass innenfor sitt fag. Det er et stort behov for kvalifisert arbeidskraft i Bangladesh, blant annet innen fagene maskinreparasjon, strikking, trykk og industriell sying. Dressmann og resten av Varner skal bidra med sin tid og kompetanse for å sikre at de unge får mest mulig ut av utdannelsen og lærlingtiden på fabrikkene.

Les mer om samarbeidet her.