Sammen for en bedre verden

Samarbeid er en viktig forutsetning for å skape forbedring. Her er våre partnere!

Fretex

Fretex er Norges største innsamler av brukte klær og tekstiler, og de har også drift internasjonalt. Vi har samarbeidet med Fretex siden 2012, og donerer jevnlig overskuddsvarer, feilvarer og brukte varer til dem.

Les mer om Fretex.

Redd barna

Redd Barna er en global organisasjon som jobber for barns rettigheter, gir barn mulighet til en god start på livet med mulighet til læring og beskyttelse. Dressmann er hovedpartner for Redd Barna i Norge. Dressmann og Redd Barna har siden 2013 samarbeidet om prosjektet Work2Learn, hvor unge i Bangladesh får mulighet til å ta yrkesutdanning.

Les mer om Redd Barna/Save the Children

Ung Norge

Ung Norge (og lokallaget Ung Oslo) er en organisasjon som jobber for å skape gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom. Dressmann har vært samarbeidspartner med Ung Norge siden 2012, og støtter dem både økonomisk og med klær.

Les mer om Ung Norge.