Hver dråpe teller

For å bidra til at alle skal ha tilgang til rent vann, etterstreber vi å bruke så lite som mulig når vi tilvirker klærne våre.

Alle må ha tilgang til rent vann hvis vi skal oppnå bærekraftig utvikling. Det å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann for alle er et av FNs 17 bærekraftsmål som skal nås innen 2030.

Tekstilindustrien er veldig vannkrevende i alle ledd. Store mengder vann inngår både i avling av bomull og i produksjonsleddet. Derfor har vi som bransje et viktig ansvar for å kontinuerlig jobbe med forbedring på dette området.

Dressmann har som mål å øke bruken av mer bærekraftig bomull, som økologisk bomull, Better Cotton og Fairtrade bomull, i våre produkter. Vi stiller strenge krav til produsentene våre når det kommer til vannbehandling, kjemikaliehåndtering, avfallshåndtering og utslipp.

I 2016 ble vi som første norske aktør medlem i Sustainable Textile Water Initiative (STWI). Sammen med over tretti andre aktører samarbeider vi med produksjon for å bedre de store vannpåvirkende faktorene i tekstilindustrien.

 

Fabrikkrav

Gjennom dialog og kontinuerlige kontroller, jobber vi for å sikre at miljøreguleringer overholdes og at det er en stadig forbedring i miljøstyringssystemene hos våre leverandører.

Fabrikkene vi samarbeider med er pliktet til å ha et system for å kontrollere og styre bruken av kjemikalier i produksjonsprosessene.

Det er en betydelig bruk av vann i enkelte produksjonsprosesser, og produsentene er pliktige til å behandle avfallsvannet i henhold til strenge prosedyrer. Fabrikkene skal ha styringssystemer for å optimalisere og redusere bruk av vann og energiressurser, samt kontrollere og følge reguleringer knyttet til avfallshåndtering.