Medlemsvillkor

Friends of Dressmann’s medlemsvillkor, hur du får bonus och hur rabattkupongerna fungerar.


• Det är helt gratis att registrera sig och vara medlem i Friends of Dressmann.

• För att vara medlem i Friends of Dressmann måste Dressmann kunna kontakta dig via e-post och/eller SMS. Du kan inte bli medlem utan att ett eller båda alternativen har valts.

• För att bli medlem måste du ha fyllt 16 år och ha en postadress i Sverige.

• För att Dressmann ska kunna erbjuda medlemstjänsterna inom ramen för Friends of Dressmann lagrar Dressmann köpinformation om dig som underlag för bonus och medlemskampanjer.

• Medlemskapet är kopplat till ditt mobilnummer, som även fungerar som ID istället för ditt kund-ID.

• Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap i Friends of Dressmann. Detta gör du på Mina Sidor på dressmann.com eller genom att kontakta vår kundservice, antingen på e-postadressen mail@dressmann.com eller på telefon 10 888 59 49. Det finns ingen bindningstid. När du har meddelat oss att du vill avsluta ditt medlemskap har du 6 veckor på dig att använda dina bonuscheckar och rabattkuponger. Efter 6 veckor kommer alla dina personuppgifter, bonuscheckar/-poäng och rabattkuponger att raderas. Dressmann förbehåller sig rätten att frångå denna punkt vid bedrägeriförsök.

• Du ansvarar själv för att informera Dressmann om ändringar i din kontaktinformation, exempelvis namn och e-postadress.

• Dressmann kan göra ändringar i villkoren för Friends of Dressmann. Du får information om ändringar av villkoren senast 6 veckor innan ändringarna träder i kraft.

• Medlemskapet gäller till dess att det sägs upp av någon av parterna.

 

BONUS

• Alla köp som görs i Dressmanns butiker i Sverige, inklusive i vår webshop, ger bonus, med undantag för köp av presentkort.

• För att bonusen ska registreras måste kunden indentifiera sig i kassan. I webshopen måste kunden vara inloggad.

• Varje krona ger 1 bonuspoäng.

• Du kan samla bonuspoäng så länge som du är medlem.

• 1000 intjänade bonuspoäng genererar automatiskt en bonuscheck på 50 kronor. Du kan använda din bonuscheck i alla våra fysiska butiker i Sverige, men inte i vår nätbutik. Intjänade bonuscheckar finns tillgängliga för dig i kassan. Bonuschecken måste användas i sin helhet, och eventuellt restbelopp bortfaller vid köp för ett mindre belopp än checkens värde.

• Bonuschecken har en giltighetstid på 24 månader.

• Bonuspoäng och bonuscheckar kan inte lösas in mot kontanter.

• Bonus och köpinformation uppdateras kontinuerligt.

• Vid retur dras de bonuspoäng av som köpet av varan genererade.

 

RABATTKUPONGER

• Rabattkuponger gäller ordinarie pris och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

• Rabattkuponger kan vara i form av procentbaserade rabatter eller rabatter räknat i kronor.

• Kupongernas giltighetstid kan variera.

• Rabattkupongerna kan endast användas en gång.

• Rabattkuponger kan inte lösas in mot kontanter, och eventuellt restbelopp bortfaller vid köp för ett mindre belopp än kupongens värde.

 

FORCE MAJURE

Om det skulle uppstå en situation som gör det omöjligt för Dressmann att fullgöra sina förpliktelser i samband med uttag av bonus eller köp av produkter/tjänster, och som enligt vanliga köprättsliga bestämmelser räknas som force majeure, upphör Dressmanns förpliktelser så länge den extraordinära händelsen består.

 

DIREKT MARKNADSFÖRING

• Dressmann önskar samla in, behandla och använda dina personliga data för direktmarknadsföring. Exempelvis utskick av rabattkoder, individuella specialerbjudanden och relevant information om kampanjer och specialerbjudanden.
• Dressmann önskar skicka rabattkoder, erbjudanden och relevant information till dig via SMS och/eller e-post. Du väljer själv i vilken kanal du önskar bli kontaktad. SMS kan endast skickas till mobilabonnenter som är kopplade till det svenska mobilnätet.


BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

• Personuppgiftsansvarig: Dressmann AS, Nesøyveien 4, NO-1396 Billingstad, Norge är ansvarig för behandling och lagring av dina personuppgifter.

• Uppgifter som behandlas:

– Kontaktinformation: Namn, postadress, e-postadress, personnummer och mobilnummer.
– Köpinformation: Plats, tid och datum, köpesumma och information om huruvida transaktionen är en retur eller inte.

• Syfte och vilken information som behandlas för respektive syfte:

– För att kontakta dig: Dressmann lagrar, behandlar och använder din kontaktinformation för att kunna verifiera ditt mobilnummer, och för att kontakta dig i samband med ditt medlemskap i Friends of Dressmann.

– Administration av bonussystemet: Dressmann lagrar, behandlar och använder din köpinformation som underlag för att administrera bonussystemet. Dressmann använder din kontaktinformation för att skicka bonuscheckar. När du gör ett köp och identifierar dig i kassan i webshopen genom att logga in med din profil, överförs information om köpet till Dressmann. Köpinformationen används som underlag för intjäning av bonuspoäng, samt distribution och inlösen av bonuscheckar.
– Marknadsföring: Dressmann önskar lagra och behandla din kontakt- och köpinformation i samband med statistik, typiskt som underlag för direkt marknadsföring. Informationen som du lämnar används endast för att ge dig bättre service, erbjudanden och en bättre köpupplevelse hos oss på Dressmann.

• Rättslig grund för behandlingen:
– Dressmann måste behandla din kontakt- och köpinformation för att uppfylla Dressmanns åtaganden gentemot dig avseende bonussystemet Friends of Dressmann. Häri ingår att kontakta dig samt att registrera dina intjänade bonuspoäng.
– Utöver de erbjudanden som ingår i medlemstjänsterna, kan Dressman skicka förfrågningar till dig via SMS och/eller e-post baserat på din köpinformation. Dressmann behöver ditt samtycke för att kunna skicka rabattcheckar, specialerbjudanden och relevant information till dig baserat på din köpinformation, samt för att skicka förfrågningar till dig via SMS och/eller e-post. Det är frivilligt att ge sitt samtycke till detta, och du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela Dressmann detta skriftligen till: mail@dressmann.com

• Utlämning: Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part.

• Rätt till information: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som Dressmann har lagrade om dig. Du har också rätt att när som helst kräva att uppgifter raderas, och att få eventuella bristfälliga, oriktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade.

Radering av personuppgifter i samband med uppsägning av medlemskapet: Alla dina personuppgifter, bonuscheckar/-poäng och rabattkuponger kommer att raderas 6 veckor efter att du har sagt upp medlemskapet. Dressmann förbehåller sig rätten att frångå denna punkt vid bedrägeriförsök.

KONTAKTA OSS

Har du frågor om Friends of Dressmann? Skicka gärna ett e-postmeddelande till kundservice på: mail@dressmann.com eller ring oss på 10 888 59 49