#WECARE

 

Våra viktigaste prioriteringar är att säkerställa att våra
produkter produceras på ett ansvarsfullt sätt, att de är säkra och
inte innehåller några farliga ämnen. Att minska vår miljöpåverkan
ingår också i vårt hållbarhetsåtagande.

 

 

Dressmann + Blue Ribbon = <3

We are especially happy about selling ties in November. That’s because 10 kroner from each sale will be donated to the Blue Ribbon action and their work combatting prostate cancer.

Get more info