Dressmanns C2C t-shirts tillverkas endast med säkra kemikalier och färgämnen, i en socialt ansvarsfull process, på vår certifierade fabrik (Cradle to Cradle Certified™) i Indien. I denna visionära tillverkningsmodell är produkterna utformade för att ge näring åt något nytt efter användning, antingen som biologisk näring som tryggt integreras i miljön eller som teknisk näring som cirkulerar inom slutna kretsar i industrin.
Denna strategi för produktdesign innebär att ekologiska bomullsodlare kan odla sina grödor utan farliga gödnings- och bekämpningsmedel. Arbetare som är involverade i produktionsprocessen utsätts inte för skadliga kemikalier eftersom inga används. Genom att använda förnybar energi och behandla vattnet som används i produktionsprocessen bidrar C2C-produkter både till hälsan i ekosystemen och i de samhällen där produkterna tillverkas – och till vår planets allmänna hälsa.
En cirkulär ekonomimodell som drivs av C2C-konceptet kommer att återskapa resurser och säkerställa att produkter och tillhörande tillverkningssystem har positiva effekter. Förutom bättre hälsa för alla som är involverade i textilproduktion kommer fördelarna, på lång sikt, att vara både miljömässiga och ekonomiska.
Hjälp oss att stödja och främja konceptet om en cirkulär framtid som drivs av konceptet Cradle to Cradle. På detta sätt kan vi komma ett steg närmare en hållbar framtid baserad på kontinuerlig, sund tillväxt.

OBS! Alla komponenter i en C2C t-shirt kan delas upp i hushållskompost. Glöm inte att textilier inte ska slängas som allmänt hushållsavfall utan i återvinningskärl för textil.