Djurskydd är en viktig del av en hållbar försörjningskedja. Dressmann önskar bidra till att förbättra djurskyddet i vår bransch genom att sätta upp stränga krav för oss själva och våra leverantörer. Riktlinjer för djurskyddet ingår därför i vår Hållbarhetsmanual. 

Etiska aspekter ska alltid vägas in vid valet av leverantörer av djurfiber. För Dressmann innebär detta fokus på spårbarhet, hälsa och säkerhet, samt fokus på djurskydd på farmer och produktionsenheter. Dessa inslag återfinns även i rekommendationerna The Five Freedoms som har satts upp av Världsorganisationen för djurens hälsa (OIE) och tillämpas som riktlinjer för samtliga leverantörer till Dressmann.

SPÅRBARHET

Ursprunget hos djurfiber måste alltid kunna fastställas. Dressmann köper inte läder eller djurfiber från områden som är kända för att använda sig av oetisk djurhållning eller för transport av djur under omänskliga förhållanden.

Farmerna åläggs att följa kraven som bygger på brittiska Animal Welfare Councils definitioner om lämplig djurhållning.

Sedan 2014 certifierar Dressmann alla dunprodukter genom IDFL-standarden. Denna certifiering omfattar spårbarhet och djurskydd i försörjningskedjan. Ingen order godkänns utan att vi har en IDLF-certifiering.

Dressmann, som en del av Varner, gick med i Textile Exchange 2016. Via vårt medlemskap kommer vi att börja använda en ny certifiering av våra dunprodukter som bygger på RDS (Responsible Down Standard). Vi kommer att tillämpa RWS (Responible Wool Standard) på våra ullprodukter så snart denna standard är på plats.


ULL

Vi har som långsiktigt mål att säkerställa total spårbarhet för våra ullprodukter. All merinoull som köps in för tillverkning av våra produkter måste ha ett godkänt ursprungsintyg.

Genom vårt medlemskap i Textile Exchange arbetar vi för att all merinoull ska certifieras enligt RWS (Responsible Wool Standard) när alla praktiska detaljer kring standarden är klara.

Dressmann har ett absolut förbud mot mulesing. Dressmann köper ingen merinoull från Australien, såvida inte dokumentation som intygar att fåren inte har utsatts för mulesing kan framläggas.


DUN OCH FJÄDER

Alla leverantörer ska köpa dun från en transparent och vertikal försörjningskedja, vilket måste verifieras under processen. Leverantörerna måste därför undvika att köpa dun från insamlare i den informella sektorn, agenter eller så kallade ”township-slakterier”.

Dressmann har ett förbud mot plockning av dun på levande fågel, och detta förbud måste följas av alla våra leverantörer. Detta bekräftas även genom våra dunrevisioner, som spårar dunet hela vägen tillbaka till farmen.

Djurskydd är en viktig del av att ta ansvar som företag för Dressmann. Sedan 2014 har alla våra dunprodukter varit certifierade för att säkerställa spårbarheten i hela leverantörskedjan och därmed säkerställa att djuren har behandlats väl.  Certifieringen omfattar spårbarhet från farmen till den slutliga produkten.

Från hösten/vintern 2017 och framåt kommer Dressmann att använda sig av den nya standarden Responsible Down Standard, som täcker in samma element för spårbarhet och djurskydd som tidigare.

Du kan läsa mer om Responsible Down Standard här.

LÄDER

Alla lädervaror ska komma från köttboskap. Läderprodukter ska framställas av djur såsom grisar, får och kor.

Slaktprocessen måste följa erkända standarder.

Garverier (färgning av lädret) är en viktig del av produktionsprocessen. Dressmann kräver fullständig spårbarhet för varje order där alla garverier för den specifika produkten finns listade. Dressmann utför slumpmässiga inspektioner av samtliga garverier som används för vår produktion. 

Dressmann har ett klart förbud mot användning av garverier från Bangladesh.


FÖRBUD

  • Dressmann tillåter inte användning av äkta päls i våra produkter. I detta ingår ett totalförbud för användning av päls från angorakaniner och angoraull i våra produkter. Endast syntetpäls får användas i produktionen av våra varumärkta produkter.
  • Dressmann har ett absolut förbud mot mulesing. Dressmann köper ingen merinoull från Australien, såvida inte dokumentation kan presenteras som intygar att fåren inte har utsatts för mulesing.
  • Det är förbjudet att använda dun som plockats från levande fåglar.
  • Användning av hudar eller skinn från exotiska djur eller hotade djurarter är förbjuden. Häri ingår krokodil, orm, alligator och säl, men listan är inte begränsad enbart till dessa.
  • Inget skinn från djur som flåtts eller kokats levande får användas.
  • Dressmann tillåter inte skinn från garverier i Bangladesh.