Behöver du en påse?


Vi tar betalt för våra påsar för att minska den totala konsumtionen av plast.
Hela överskottet går till miljöprojekt som bidrar till hållbar utveckling.


Det första projektet vi valt att stötta är MinShed, ett forskningsprojekt som
undersöker hur man kan minska utsläpp av mikroplaster från textilfibrer. #WECARE 


Läs mer på: www.swerea.se/en/MinShed