Djurskydd

När det gäller djurens välfärd ställer vi höga krav på oss själva såväl som våra partner och leverantörer.

Djurens välfärd är en viktig del i att uppnå en hållbar försörjningskedja. Dressmann vill bidra till att förbättra djurskyddspraxisen i vår bransch genom att ställa höga krav på oss själva och våra leverantörer. Riktlinjer för djurens välfärd är därför inkluderad i Dressmann som en del av Varners hållbarhetsmanual, där specifika krav på våra leverantörer anges.

Etiska faktorer ska alltid beaktas vid val av leverantörer av animaliska fibrer. Att tänka på etiska faktorer innebär att man fokuserar på spårbarhet, hälsa och säkerhet och att man fokuserar på djurens välbefinnande i lantbruk och produktionsenheter. Dessa faktorer återfinns också i de fem rekommendationerna för frihet som fastställts av OIE (Världsorganisationen för djurhälsa) och används som riktlinjer för alla Dressmanns leverantörer.

Animaliska fibrers ursprung ska alltid bestyrkas för varje order. Dressmann köper inte läder eller animaliska fibrer från områden som är kända för dåliga jordbruksmetoder eller för att transportera djur under omänskliga förhållanden. Jordbruken ska följa krav som grundar sig på Storbritanniens djurskyddsråds rekommendationer för lämplig djurhållning.

 

Ull

Vi har ett långsiktigt mål att säkerställa full spårbarhet för den ull som används i våra produkter, och vi kräver att våra leverantörer ska kunna dokumentera ursprunget och tillhandahålla ett godkänt ursprungsintyg.

Genom vårt medlemskap i Textile Exchange arbetar vi för att certifiera all ull via Responsible Wool Standard (RWS) när standarden är klar.

Varner och Dressmann har ett strikt förbud mot mulesing. Vi köper inte någon merinoull från Australien om vi inte har certifierad dokumentation som styrker att ullen kommer från en gård som inte använder sig av mulesing.

 

Dun och fjädrar

Dressmanns verksamhet följer den nya "Responsible Down"-standarden (RDS). Från 2017 och framåt har alla våra dunprodukter certifierats genom denna standard för att säkerställa spårbarhet och djurskydd i hela leveranskedjan. Ingen beställning godkänns om inte en RDS-certifiering tillhandahålls.

Vi motsätter oss starkt att dun plockas från levande fåglar. Alla leverantörer ska köpa dun från en transparent och vertikal leveranskedja, som måste verifieras under processen. Leverantörerna måste därför undvika att köpa från dunförsäljare från den informella sektorn, agenter eller så kallade "by-slakterier", eftersom detta inte kommer att tolereras.

Detta kontrolleras genom noggranna inspektioner där dunet spåras hela vägen tillbaka till gården.

 

Läder

Alla läderprodukter ska komma från nyttodjur som slaktats för köttmarknaden, och slaktprocessen skall ske enligt erkända normer.

Garverier (färgning av lädret) är en viktig del av produktionsprocessen. Dressmann kräver full spårbarhet för varje läderbeställning, och slumpmässiga garveriinspektioner utförs med betoning på hälsa och säkerhet, kemikalieanvändning och skyddsutrustning. Dressmann har ett förbud mot användning av läder som behandlats på garverier i Bangladesh.

 

Förbud

* Dressmann har ett totalförbud mot äkta päls. Detta inkluderar också ett förbud mot Angorakaninpäls och Angorakaninull i alla våra produkter. Endast syntetisk päls får användas.

* Dressmann köper inte någon merinoull från Australien om vi inte har certifierat dokumentation som styrker att ullen kommer från en gård som inte använder sig av mulesing.

* Dressmann tillåter inte användning av dun som plockas från levande fåglar.

* Det är förbjudet att använda hudar och skinn från exotiska djur eller utrotningshotade arter. Detta inkluderar – men är inte begränsat till – krokodiler, ormar och sälar. * Användning av läder från djur som flås eller kokas levande är strängt förbjudet.

* Baserat på väldokumenterad information om dåliga arbetsförhållanden i Bangladesh, har Dressmann ett förbud mot inköp av läder som behandlats på garverier i Bangladesh.