Bra kemi

Du kan vara säker på att de produkter du köper av oss inte innehåller skadliga kemikalier.

Du kan vara säker på att de produkter du köper av oss inte innehåller skadliga kemikalier.

Det är helt avgörande att de produkter vi erbjuder våra kunder är säkra att använda. Produktsäkerhet är vår prioritet och vi har ett dedikerat team som arbetar för att alla våra produkter ska uppfylla strikta säkerhetskrav.

Vi har utvecklat en uppsättning kemiska begränsningar som alla tillverkare måste följa. Dessa begränsningar följer EU:s internationella regelverk, uppdateras regelbundet och följs upp genom ett omfattande testprogram. Testerna utförs under produktionsprocessen för att säkerställa att produkterna inte innehåller skadliga kemikalier, och vi samarbetar med internationellt erkända laboratorier som hjälper både oss och våra tillverkare i detta arbete.

Dressmann är också medlem i Kemikaliegruppen. Detta är en Sverige-baserad intressegrupp ledd av RISE Research Institute, som samlar textilföretag som strävar efter att minska användningen av kemikalier i sina produktionsprocesser.