Varje droppe räknas

Som en del av våra ansträngningar för att se till att rent vatten är tillgängligt för alla, strävar vi efter att hålla vår användning på ett minimum under produktionen av våra kläder.

Alla måste ha tillgång till rent vatten om vi ska uppnå en hållbar utveckling. Att säkerställa en hållbar vattenförvaltning och tillgång till vatten för alla är ett av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling som ska uppnås inom 2030.

Vattenanvändningen i textilindustrin är extremt hög och förekommer i varje skede av textilens livscykel. Bomull är en vattenintensiv gröda och en stor mängd vatten används i produktionsfasen. Därför har vi som industri ett viktigt ansvar för att ständigt förbättra våra ansträngningar inom detta område.

Dressmann har som mål att öka användningen av ekologiskt certifierad bomull och BCI-märkt bomull (link til landingssiden om bærekraftig bomull) i våra kläder. Vi ställer stränga krav på våra producenter när det gäller vattenanvändning, kemikaliehantering, avfallshantering och utsläpp.

2016 blev vi det första norska varumärket som gick med i Sweden Textile Water Initiative (STWI). Tillsammans med andra varumärken samarbetar vi för att förbättra de faktorer som påverkar vattenresurserna inom textilindustrin.

 

Fabrikskrav

Genom kontinuerlig dialog och inspektioner arbetar vi hårt för att säkerställa att miljöregler efterlevs och förbättrar ständigt de miljöledningssystem som implementeras av våra leverantörer.

De fabriker vi arbetar med måste ha ett system för att kontrollera och hantera användningen av kemikalier under produktionsprocessen.

En avsevärd mängd vatten används i vissa faser av textiltillverkningen, och fabrikerna är skyldiga att säkerställa en korrekt hantering av det använda vattnet i enlighet med strikta riktlinjer. Fabrikerna måste ha ett ledningssystem som är inriktat på att minska utsläppen och optimera användningen av vatten- och energiresurser, samt ett system för kontroll och efterlevnad av bestämmelser om avfallshantering.