Djurskydd - så ställer vi krav på våra leverantörer

När det gäller djurens välfärd ställer vi höga krav på oss själva såväl som våra samarbetspartner.

Djurens välfärd är viktig för att uppnå en hållbar leverantörskedja. På Dressmann vill vi bidra till att förbättra djurens välbefinnande i branschen genom att ställa höga krav på oss själva och våra leverantörer. Djurskyddskrav ingår också i Dressmann som en del av avtalet med leverantören.

– Etiska överväganden måste alltid vägas in när leverantörer av animaliska fibrer väljs. Etiska överväganden omfattar bland annat spårbarhet, hälsa och säkerhet samt djurskydd på gårdar och i produktionsenheter. Detta återspeglas i de fem friheterna, som utvecklats av OIE (World Organization for Animal Health) och som fungerar som riktlinjer för alla Dressmanns leverantörer", säger Nils Thomas, Senior Quality Assurance Specialist på Varner.

 

 

Animaliska fibrers ursprung ska alltid dokumenteras för varje beställning. Dressmann köper inte läder och animaliska fibrer från områden som är kända för systematisk misshandel av djur, eller områden där djurhållning kan ha en negativ inverkan på miljön, såsom att bidra till förorening av vattenkällor, utsläpp av växthusgaser eller ökenspridning.

Certifieringssystem för ull

Vi har ett långsiktigt mål att ha full spårbarhet av ull som används i våra produkter, och vi ställer krav på att leverantörer ska kunna ursprungsdokumentera med ett godkänt ursprungsintyg.

"Varner och Dressmann är förbjudna att utöva mulesing för all ull. Vi köper inte merinoull från Australien, om den inte är certifierad enligt Responsible Wool Standard (RWS), på grund av en vanlig praxis för mulesing i landet, säger Nils Thomas.

Responsible Wool Standard beskriver och certifierar oberoende djurskydds- och markförvaltningsmetoder i ullproduktion och spårar det certifierade materialet från gård till slutprodukt.

Visste du att ett plagg med RWS-certifierad ull känns igen på en etikett med RWS-logotypen på?

En standard för fjäder- och dunproduktion

Sedan 2017 är alla dunprodukter från Dressmann certifierade enligt Responsible Down Standard. Responsible Down-standarden beskriver och certifierar oberoende djurskyddsmetoder inom dun- och fjäderproduktion och spårar de certifierade materialen från gård till slutprodukt.

"Dressmann motsätter sig starkt dun som har plockats av levande fåglar eller fåglar som tvångsmatas", tillägger Tom Brandt, inköpschef på Dressmann.

 

 

Användning av läder

"Allt läder som används i våra produkter måste komma från produktionsdjur som slaktats för livsmedelsproduktion, och slaktprocessen måste ske enligt gällande standarder", säger Tom.

Garverier (färgning av lädret) är en viktig del av produktionsprocessen. Dressmann kräver spårbarhet på alla beställningar av läder och stickprovskontroller utförs på garverier med fokus på hälsa och säkerhet, användning av kemikalier och skyddsutrustning. Dressmann har ett förbud mot läder som bearbetas från garverier i Bangladesh.

 

 

Djurskydd i Dressmann: 6 förbud vi satt upp

  1. Dressmann har ett totalt förbud mot päls. Det innebär också ett förbud mot päls och ull från angorakaninen i alla våra produkter. Endast syntetisk päls får användas.
  2. Dressmann köper inte merinoull från Australien om den inte är certifierad, och det finns godkända bevis på att ullen kommer från gårdar som inte tillämpar mulesing.

  3. Dressmann tillåter inte användning av dun som plockats från levande fåglar eller fåglar som tvångsmatas.

  4. Läder och skinn från exotiska eller utrotningshotade djur är förbjudet. Detta inkluderar bland annat läder från krokodiler, ormar och sälar.

  5. Det är strängt förbjudet att använda skinn från djur som har flåtts eller tillagats levande.

  6. Efter väldokumenterade upptäckter om dåliga arbetsförhållanden på garverier i Bangladesh har Dressmann förbjudit inköp av läder som bearbetats i Bangladesh.
Vill du läsa mer om hur Varner arbetar med klädproduktion, miljö och hållbarhet? I Varner Sustainability Report 2023 hittar du allt du behöver veta och lite till.

Om du har frågor om hur vi arbetar med hållbarhet kan du även skicka ett e-postmeddelande till [email protected].