Vad gör Dressmann för att minimera klimatpåverkan?

Dressmann är en del av Varner, och vi är starkt engagerade i att minimera vår klimatpåverkan och anamma hållbara metoder inom alla våra affärsområden.

 

"Vi har utvecklat en omfattande strategisk plan som syftar till att identifiera källorna till våra utsläpp, sätta upp ambitiösa minskningsmål och implementera effektiva lösningar för att minska vår totala miljöpåverkan. Genom att aktivt följa denna plan strävar vi efter att bidra till en mer hållbar framtid", säger Dipankar Bose, Global Environmental Manager på Varner, som Dressmann är en del av.

Ett gemensamt mål för den nordiska textilindustrin

Som en del av vårt engagemang för hållbarhet har Dressmann, som en del av Varner, stolt gått samman med The Scandinavian Textile Initiative for Climate Action (STICA) 2020.

– STICA är ett samarbete inom den nordiska textilindustrin för att bekämpa klimatförändringarna. Genom att minska utsläppen av växthusgaser, i linje med FN:s klimatramverk och Parisavtalet, är målet att begränsa uppvärmningen till 1,5°C. Genom att aktivt delta i STICA bidrar vi till den nordiska textilindustrins gemensamma mål om betydande utsläppsminskningar till 2050. Detta initiativ drivs av Sustainable Fashion Academy, en ideell organisation som ägnar sig åt att främja hållbara metoder inom klädindustrin, säger Dipankar.

För att säkerställa att våra åtgärder är både effektiva och transparenta har vi satt upp ambitiösa mål för minskning av växthusgasutsläpp (GHG) för scope 1, 2 och 3-utsläpp – som du kan läsa mer om på sidan 136 i vår hållbarhetsrapport för 2022. Dessa mål är i linje med sektorns vägledning som tagits fram av Science Based Target Initiative, en ledande myndighet för att sätta vetenskapligt baserade mål.

"Under 2022 gick vi offentligt med i Science Based Target Initiative och lämnade in vårt åtagande att granska. Som en del av denna process genomgår vi för närvarande validering av våra Science-Based Targets (SBT) mål för minskning av växthusgasutsläpp under 2023.

Genom att integrera mer hållbara metoder i vår verksamhet strävar vi efter att vara en ledande aktör när det gäller att skapa ett mer miljömedvetet varumärke för herrkläder.

Vill du läsa mer om hur Varner arbetar med klädproduktion, miljö och hållbarhet? I Varner Sustainability Report 2023 hittar du allt du behöver veta och lite till.

Om du har frågor om hur vi arbetar med hållbarhet kan du även skicka ett e-postmeddelande till [email protected].