Videovalvonta myymälässä

GDPR-asiakirjat Dressmann OY verkkosivustolle:


Kameravalvonta:
• Kuka on ensisijaisesti vastuussa tallennetusta kameramateriaalista
Y-tunnus: 1587730-7
[email protected]

• Syy kameravalvontaan
Valvonnan oikeudellinen syy on edunvertailu EDPB Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices, artikla 3.1.1 kohdan mukaisesti: Videovalvonta on laillista, jos se on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun tavoitteen saavuttamiseksi, paitsi jos nämä edut loukkaavat rekisteröidyn etuja tai perusoikeuksia ja -vapauksia (6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Kameravalvonnan tarkoitus:
1. estää, torjua ja havaita rikollista toimintaa tai vaihtoehtoisesti tutkia tai aloittaa oikeudelliset toimet rikokselle altistuneessa paikassa tai muussa paikassa, jossa on erityinen riski hyökkäykselle jonkun henkeä, terveyttä tai turvallisuutta tai omaisuutta kohtaan.
2. estää, torjua tai havaita yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyviä häiriöitä tai rajoittaa tällaisten häiriöiden vaikutuksia.
Edunvertailumme riippuu seuraavista tekijöistä:
Liikkeet, joissa on kameratallennus, ovat alttiimpia varkauksille ja näpistyksille tai että henkilökunta tuntee itsensä uhatuksi.
Kamerakohtaisia tietoja on saatavana paikallisesti kussakin myymälässä, ja niitä voi saada henkilötietojen hallinnoijan kautta sähköpostitse tai kirjeitse alla olevien osoitteiden mukaisesti.

• Kuinka kauan tietoja säilytetään
Tiedot tallennetaan 14 päiväksi, minkä jälkeen tiedot korvataan automaattisesti. Jos materiaalia on säilytettävä pidempään rikostutkinnan vuoksi, materiaalia säilytetään, kunnes sitä ei enää tarvita.

• Kuka valvoo valvontaa?
Tiedot tallennetaan paikallisesti kussakin liikkeessä, eikä niitä ole yhdistetty mihinkään kamerakeskukseen.
Dressmann turvallisuuspäällikkö voi käyttää tallennettuja tietoja. Turvallisuuspäällikkö katsoo materiaalia, mikäli jokin tapaus sitä vaatii.


• Rekisteröidyn oikeudet
Tietosuoja -asetuksen 15 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus selvittää, onko rekisteröityä koskevia tietoja tallennettu Dressmann toimesta. Tietosuoja -asetuksen 17 artiklan mukaan rekisteröidyllä on myös oikeus tietojensa poistamiseen tallennetuista tiedoista.
Jotta tämä tapahtuisi, on rekisteröidyn annettava riittävästi tietoa ajasta ja paikasta, jossa rekisteröity uskoo rekisteröinnin tapahtuneen.

Videomateriaalia koskevat tiedustelut lähetetään osoitteeseen:
[email protected]
Tai:
Dressmann OY
ATT: GDPR
Dressmann OY
169 70 Solna
Ruotsi/Sverige
Kun pyyntö on vastaanotettu, Dressmann OY tarkistaa, onko tietoja tallennettu, ja palaa asiaan.
• Jos uskotte, että Dressmann OY rikkoo Tietosuoja -asetusta, voitte kääntyä tätä valvovan viranomaisen puoleen osoitteessa: https://tietosuoja.fi/