Videoovervåkning i butikk

GDPR dokumentasjon ved Kamera/CCTV overvåking: 

Hvem er ansvarlig for kamera/ CCTV lagret informasjon. 

DRESSMANN AS Organisasjons nr946 927 201 

 

Formålet med overvåkningen 

1. Forebygge, hindre og dokumentere kriminelle handlinger.  

2. Dette i forbindelse med trusler, vold, ran, tyverier, hærverk, avdekke kriminelle handlinger samt ivareta liv og helse. 

3. Dokumentasjonen kan kreves innhentet av politiet i fm. etterforskning av kriminelle handlinger.   

Butikker som har installert kamera overvåkning, anses å være spesielt utsatt for Tyverier eller truslerKamera dekningsgrader er lagret lokalt i butikken. 

Separat informasjon pr kameer finnes lokalt i respektive butikker og kan fås via henvendelse til nedenfor stående opplysninger. 

video opptak lagres lokalt i 7 dager. Etter 7 dager slettes, og overskrives alle opptak automatisk.  

  • Opptak som innhentes av politiet, lagres av politiet så lenge etterforskningen pågår. Det er da politiet som har ansvar for dokumentasjonen. 

 

Hvem har tilgang til opptakene? 

Informasjonen lagras lokalt i respektive butikker. 

Sikkerhetsavdelingen for Varner Retail A/S har tilgang til lagret informasjon og materialet, om en hendelse skulle oppstå. 

 

Den registrertes rettigheter 

Den registrerte har rett på å vite om informasjon angående den registrerte finns lagret hos Varner AS, Den registrerte har rett til å bli slettet fra den lagrede informasjonen.  

For å gjøre dette må det overleveres tilstrekkelige opplysninger angående tid og sted der den registrerte tror at registreringen skaha funnet sted. 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til: [email protected] 

Eller til DRESSMANN A/S 

Att: GDPR 

Nesøyveien 4 

1376 Billingstad 

NORGE 

 

For nærmere opplysninger vedrørende videoovervåkning: 

Datatilsynet 

Postboks 458 Sentrum 

0105 Oslo 

Datatilsynet.no